av视频大全1000

av视频大全1000

 虚则生寒,寒则腹痛,洞泄便痢霍乱,主脾胃之病。三年,肠作筋髓,预见未明。

上二味,咀,以水四升,煮取二升,顿服。 若不消,加芒硝二两佳。

 共姜食,变成霍乱。又方鼠新坌土,以小儿尿和敷之。

竹笋,味甘微寒无毒,主消渴,利水道,益气力,可久食。禁食猪、鱼、五辛、生菜,诸难消之物。

曾有人患骨从疮中出,兼有卷二十二痈肿毒方\发背第三治发背痈肿,经年瘥后复发,此因大风或结气在内,经脉闭塞至夏月以来出攻于背,久不治,积聚作脓血为疮内漏方。 上气咳逆短气,风劳百病,灸肩井二百壮。

香,味辛微温主霍乱腹痛吐下,散水肿烦心,去热。久服安心益气轻身。

Leave a Reply