MXSPS-623 - 吉泽明步2019年番号 吉沢明歩クロニクル

MXSPS-623 - 吉泽明步2019年番号 吉沢明歩クロニクル

吐血不止∶陈红米泔水,温服一钟,日三次。合鲤【主治】煮食,消肿下气,压热解毒。

若能食者,脓已成也。时珍曰∶糯米性温,酿酒则热,熬饧尤甚,故脾肺虚寒者宜之。

时珍曰∶此亦卷柏之生于地上者耳。痈疽发背,一切肿毒∶麦面、硫黄各二两,为末,井华水和作饼,晒收。

又法∶用豉一升,小男溺三升,煎一升,分服取汗。颂曰∶生福州,山林旁阴泉处多有之。

【发明】思邈曰∶黍米,肺之谷也。时珍曰∶大、二麦,注者不一。

大明曰∶暴食似动冷气,久即益人。 时珍曰∶此乃以米、麦粉和罨,待其熏蒸成黄,故有诸名。

Leave a Reply